Forbrukerrettighetene står sterkt i Norge og det betyr blant annet at det er en ufravikelig angrerett på alle kjøp gjort utenfor et fysisk utsalgssted. Slik angrerett gjelder ikke bare fysiske produkter, men også tjenester, inkludert finansielle tjenester som forbrukslån.

Det er helt gratis og uforpliktende å motta et skriftlig tilbud på et forbrukslån, så har du bare mottatt tilbudet fra banken, men ikke signert noen låneavtale trenger du ikke å gjøre noen verdens ting, hvis du ikke ønsker å ta opp lånet. Du kan rett og slett bare kaste tilbudet i søpla, du trenger ikke å informere banken eller gjøre noe annet.

Hvis du allerede har signert låneavtalen, men fremdeles ikke fått utbetalt lånet, bør du raskest mulig kontakte banken og informere dem om at du ønsker å benytte deg av angreretten, slik at de får stoppet utbetalingen. De fleste banker vil kreve at du fyller ut et angrerettskjema som du signerer og sender til banken, enten via epost eller pr. brev.

Hva hvis pengene allerede er utbetalt?

Hvis du allerede har fått lånebeløpet utbetalt til din konto, kan du fremdeles angre på lånet, så lenge du ikke har gått ut over 14 dager fra datoen du signerte låneavtalen med banken. Rent praktisk løser du dette ved å kontakte banken og informere dem om at du ønsker å gå fra lånet og ber dem annullere det. Fra du har informert banken om at du ønsker å benytte deg av angreretten, har du maksimalt 30 dager til å betale hele lånebeløpet tilbake til banken. Overholder du ikke denne fristen, vil din angring ikke lengre være gyldig, og lånet vil fortsette som normalt. Du kan selvsagt fremdeles betale tilbake hele lånet etter for eksempel 32 dager, men du vil da ikke få refundert etableringskostnaden på lånet.

Banken har anledning til å kreve deg for renter av pengene i den periode de har vært tilgjengelig på din konto, også selv om du benytter deg av angreretten. Dette for å unngå at noen skulle finne på å spekulere i muligheten for å låne penger gratis i opp til 44 dager (14 dagers angrefrist + 30 dagers tilbakebetalingsfrist). Hvis du er rask med å betale tilbake pengene, slik at det er åpenbart at du ikke var ute etter å skaffe deg litt gratis renteinntekter på din egen konto, vil banken neppe kreve deg renter på lånet, men de har uansett anledning til å gjøre det.

Hva med angrerett på kjøpsfinansiering?

Hvis du kjøper et produkt, for eksempel et nytt TV eller en ny mobiltelefon med en kjøpsfinansiering som butikken tilbyr, kan angreretssreglene av og til være noe mer kompliserte. Har du kjøpt produktet online er saken grei, da kan du returnere produktet innenfor 14 dager og benytte deg av angreretten. Det vil da være opp til selger å sørge for at finansieringen av produktet (som normalt blir gitt gjennom en bank), blir reversert. Kjøper du derimot produktet over disk i en fysisk butikk, er det ikke nødvendigvis sikkert at du har angrerett på produktet, men du vil fortsatt ha angrerett på finansieringen. Mange butikker tilbyr en form for åpent kjøp, slik at du i praksis kan angre på kjøpet, akkurat som om du hadde kjøpt varen online, og da blir fremgangsmåten også den samme; Returnere produktet til butikken, og de vil ta seg av saken med å få annullert finansieringen. Tilbyr butikken derimot ingen form for returrett, kan du fremdeles angre på at du har kjøpt produktet på avbetaling. Du får altså ikke returnert produktet til butikken, men du kan velge å betale hele produktprisen innen 14 dager fra kjøpsdato, og dermed annullere produktfinansieringen og slippe å betale noen gebyrer på lånet. Mange butikker kan hjelpe deg med dette, slik at du kan gjøre betalingen i butikken, men hvis ikke kan du alltid kontakte den bank eller finansinstitusjon som står for finansieringen, og betale inn hele lånesummen direkte til dem. Husk bare på at betalingen må være på bankens konto senest 14 dager etter at du kjøpte produktet.

Mer info: https://www.forbrukslån.no/lan/angrerett/